Author Archives: admin

Bài học đầu tiên người thầy Do Thái dạy học trò: Mục tiêu rõ ràng tạo nên sự khác biệt!

“Khi không có mục tiêu được xác định rõ ràng, chúng ta trung thành tới mức lạ lùng với những việc tủn mủn thường ngày cho tới khi cuối cùng chúng ta trở thành nô lệ cho chúng.”

Posted in Cuộc Sống - Life, Kỹ năng sống | Leave a comment

1000 bài tập C — Thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

1000 bài tập C/C++ của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. File download trực tiếp dạng PDF: https://drive.google.com/file/d/0Bw_Iw

Posted in Lập trình C/C++ | Leave a comment

Dòng Thời Gian – Nguyễn Hải Phong

Posted in Âm Nhạc - Music | Leave a comment